Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
   SCIM
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » Proiecte sedinta CJ

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 24.07.2019

CONVOCATOR nr. 18895/16.07.2019

In conformitate cu dispozitiile art. 178 alin.1 si art. 179 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 24 iulie 2019, ora 13:00 in Sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect nr.1

privind aprobarea procesului verbal al sedintei publice ordinare din data de 24 iunie 2019 a Consiliului Judetean Constanta

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru promovarea si implementarea proiectului "Masuri integrate pentru o viata mai buna" cod MySMIS: 114654

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judetului Constanta ca parte civila intr-un dosar penal

Initiator: Presedinte Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5

privind infiintarea unei garzi la domiciliu in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6

privind modificarea organigramei si statului de functii de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

I nitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7

privind modificarea organigramei si statului de functii de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.8

privind aprobarea Comisiei de concurs pentru concursul de proiecte de management de la Teatrul de Stat Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.9

privind aprobarea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, alocate de la bugetul judetului Constanta, pe anul 2019, pentru proiecte sportive

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.10

privind darea in folosinta gratuita Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta a Salii de expozitii (parter si etaj) din Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 28 octombrie – 03 noiembrie 2019 pentru desfasurarea a 41-a editii a "Campionatelor Mondiale de Skandenberg"

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.11

privind darea in folosinta gratuita Federatiei Romane de Taekwon-do I.T.F. a suprafetei de 500 mp pe parcarea laterala a Pavilionului Expozitional Constanta, in perioada 26 – 31 august 2019 pentru desfasurarea "Stagiului National"

Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.12

privind numirea unui membru in Consiliul de administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.13

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.14

privind aprobarea preluarii unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Oras Negru Voda in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii a 2 Locuinte Protejate si a unui Centru de zi cu o capacitate de minim 30 de locuri

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.15

privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019, finantate din bugetul Judetului Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.16

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de Investitii, pe anul 2019, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.17

privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2019, pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si persoanei adulte cu handicap ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectiei Copilului Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.18

privind aprobarea Contractului/Acordului Colectiv de Munca la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta 2019-2021

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.19

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitati pe anul 2019, de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.20

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de Investitii pe anul 2019, de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare"

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.21

privind transmiterea unui bun din domeniul public al Judetului Constanta si gestiunea SC RAJA SA in domeniul public al Orasului Eforie si aprobarea unui act aditional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC RAJA SA

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.22

privind repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2019, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.23

privind repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit in anul 2019 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare, pe care unitatile administrativ - teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.24

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019

Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horia

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la aceste proiecte de hotarari pot fi formulate in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 16.07.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro