Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
      Proiecte sedinta CJ
   Legislatie
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
   SCIM
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Hotarari Consiliu Judetean » Proiecte sedinta CJ

Proiecte de hotarari - pentru sedinta din 17.05.2019

CONVOCATOR nr. 12235/10.05.2019

In conformitate cu dispozitiile art.94 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 17 mai 2019, ora 13:00 in Sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect nr.1

privind respingerea plangerii prealabile a doamnei Dumitrescu Elena Daniela formulata impotriva H.C.J.C. nr.112/19.04.2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.2

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.3

pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat in Municipiul Constanta, al. Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.4

privind indreptarea unei erori materiale din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.109 din 19.04.2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.5

privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale pe anul 2018, a managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director general/manager la Teatrul de Stat Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.6

privind dezmembrarea unui teren proprietate publica a Judetului Constanta, situat in str.Nicolae Mandoi nr.17A, in 2 (doua) loturi in vederea edificarii a doua Case de Tip Familial

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.7

privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.241/2011 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.8

privind acordul cu privire la contractarea finantarii si asigurarea contributiei proprii necesare implementarii proiectului „Cresterea gradului de constientizare a populatiei din judetul Constanta cu privire la colectarea selectiva a deseurilor”

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.9

privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.10

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.11

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.12

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.13

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2018 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.14

- RETRAS -

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2019, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.15

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pe trimestrul I al anului 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.16

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale judetului Constanta pe anul 2019

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.17

privind aprobarea proiectului "REDUCEREA CAPACITATII CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA TECHIRGHIOL CORP B - O SANSA PENTRU FIECARE", a cheltuielilor legate de proiect, a contributiei DGASPC Constanta si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.18

privind aprobarea proiectului "REDUCEREA CAPACITATII CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA ARMONIA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.19

privind aprobarea proiectului "SPRIJIN PENTRU O VIATA NORMALA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.20

privind aprobarea proiectului "SPRIJIN PENTRU INTEGRARE COMUNITARA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.21

privind aprobarea proiectului "TINERI IN COMUNITATE", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale in vederea asigurarii tranzitiei tinerilor cu dizabilitati de la sistemul de protectie speciala a copilului catre sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.22

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul "Reabilitarea DJ 222 Mihail Kogalniceanu - Cuza Voda, km 130+615 - km 150+210"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.23

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "Reabilitare drum judetean DJ 224 Medgidia - Tortoman - Silistea, km 0+000 - km 21+585"

Initiator: Presedinte - Tutuianu Marius Horia

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la aceste proiecte de hotarari pot fi formulate in scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judetean Constanta (consjud@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judetean Constanta din b-dul Tomis nr.51.

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 17.05.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro