Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
   SCIM
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Consiliul Judetean » Alesi locali

Alesi locali

Consiliul judetean este compus din consilieri judeteni, alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile legii.

Numarul membrilor fiecarui consiliu judetean se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor judetului, conform populatiei dupa domiciliu raportate de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs.

In cazul judetului Constanta, care are peste 650.000 locuitori, Legea 215/2001 a administratiei publice locale prevede un numar de 37 consilieri judeteni.

Consiliul judetean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit si isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

Consiliul judetean alege dintre membrii sai un presedinte si 2 vicepresedinti.

Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean:

- se aleg cu votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie

- isi pastreaza calitatea de consilier judetean

Presedintele consiliului judetean:

- este seful administratiei publice judetene si raspunde de buna functionare a judetului

- emite dispozitii cu caracter individual si are in subordine serviciile Consiliului Judetean

- conduce sedintele consiliului judetean si ale delegatiei permanente

- asigura executarea hotararilor consiliului judetean

- sprijina activitatea institutiilor si a regiilor autonome de interes judetean

- asigura atributiile care revin judetului in calitate de persoana juridica

- exercita functia de ordonator principal de credite

- intocmeste proiectul bugetului propriu al judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului

- numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul din aparatul propriu al consiliului judetean, in conditiile legii

- prezinta consiliului, anual sau ori de cate ori este necesar, rapoarte cu privire la starea si activitatea administratiei judetului, precum si cu privire la starea economica si sociala a judetului

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 20.12.2016
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro