Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
   SCIM
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: » Aparat de specialitate CJ

APARATUL DE SPECIALITATE al Consiliului Judetean Constanta

Aparatul de specialitate al consiliului judetean este subordonat presedintelui acestuia.

Functionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii.

Legea 215/2001 - Legea administratiei publice locale - republicata

Pentru indeplinirea atributiilor conferite de legislatia in vigoare, Consiliul Judetean Constanta organizeaza si asigura functionarea unui aparat de specialitate, subordonat presedintelui acestuia.

Presedintele, vicepresedintii si secretarul judetului, impreuna cu aparatul de specialitate al Consiliului Judetean constituie o structura functionala cu activitate permanenta desfasurata in scopul fundamentarii, derularii si indeplinirii competentelor legale ale Consiliului Judetean Constanta.

In exercitarea atributiilor, compartimentele de specialitate colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale care functioneaza in judetul Constanta, respectiv cu conducerile institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean.

Personalul din aparatul de specialitate este alcatuit din functionari publici, numiti in functii publice prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean, in conditiile legii, si din personal contractual.

Functiile publice sunt de executie si de conducere si se stabilesc prin hotarare a Consiliului Judetean Constanta, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Functionarilor publici le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 188/1999, republicata si actualizata, privind Statutul functionarilor publici, iar personalului contractual prevederile legislatiei muncii in vigoare, respectiv Legea nr.53/2003, republicata – Codul Muncii.

ROF al aparatului de specialitate al CJ Constanta - Anexa 3 la HCJ 53/31.03.2017

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 13.09.2017
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro