Acasa       Judetul Constanta       Anunturi       Evenimente       Institutii subordonate       Servicii electronice       Media       Legaturi utile       Contact   

Consiliul Judetean
   Alesi locali
      Conducere CJC
      Consilieri judeteni
      Comisii specialitate
      Declaratii avere consilieri
   Hotarari Consiliu Judetean
   Legislatie
Realizari 2016-2019
Aparat de specialitate CJ
   Secretar al judetului
   Administrator public
   Organizare
   Concursuri
   Declaratii avere
Urbanism
Transport judetean
Turism
Centrul Tomis
Centrul "Jean Constantin"
Exproprieri DJ226C
Proiecte finantari europene
   - in implementare 2014-2020
   - finalizate
   - alte institutii
Gestionarea deseurilor
Finantari din buget propriu
   Programe sportive, culturale
   Burse elevi
   Rechizite
Informatii de interes public
   Legea 544/2001
   Petitii
   Documente de interes public
   Rapoarte anuale
   Formulare
   Achizitii publice
      Documente constatatoare
   Licitatii publice
   SCIM
Comunicate presa/informari

     Ultimele actualizari


How to zoom
Sunteti aici: Aparat de specialitate CJ » Secretar al judetului

Secretar al judetului

BELU Mariana

+40241.488.007

+40241.488.424

secretar@cjc.ro

 

Declaratii de avere:

05.2004 , 05.2005 , 07.2008 ,

06.2009 , 10.2010 , 06.2011 ,

06.2012 , 06.2013 , 06.2014 ,

06.2015 , 06.2016 , 05.2017 , 06.2018 , 06.2019

Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local.

Secretarul judetului este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

Secretarul se bucura de stabilitate in functie.Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.

Secretarul judetului indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

- Avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului judetean

- Participa la sedintele consiliului judetean

- Asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect

- Organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotirarilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean

- Asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor administrative emise de Consiliul Judetean si de Presedintele Consiliului Judetean, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

- Asigura procedurile de convocare a consiliului judetean, efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului judetean in colaborare cu aparatul de specialitate al Consiliului Judetean

- Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia

- In cazul dizolvarii consiliului judetean, pana la constituirea noului consiliu judetean, problemele curente ale administratiei judetului vor fi rezolvate de secretarul judetului, pe baza unei imputerniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Internelor si Reformei Administrative

- Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia prevazute la art. 99 alin. (8) din Legea 215/2001 republicata si actualizata, secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitatile curente

- Alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz. Legea 215/2001 - Legea administratiei publice locale - republicata

Legea 215/2001 - Legea administratiei publice locale - republicata

ROF al aparatului de specialitate al CJ Constanta - Anexa 3 la HCJ 53/31.03.2017

 

© Copyright & webdesign: Consiliul Judetean Constanta

Harta site

Data ultimei actualizari a paginii curente: 12.06.2019
Consiliul Judetean Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis, nr. 51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404
e-mail: consjud@cjc.ro
program de lucru: luni-joi 8:00-16:30, vineri 08:00-14:00
Compartiment Comunicare, Protocol si Organizare Evenimente
Persoana: CHIRCA Ovidiu
Telefon: +40 241 488.435
e-mail: bpresa@cjc.ro

Informatii publice - Legea 544/2001
Persoana: COCIORBA Alina
Telefon: +40 241 488.455
e-mail: lege544@cjc.ro