EVENIMENTE

PREZENTARE CENTRU

  • 4 Aprilie 2018
  • Adaugat de

UAT - Judetul Constanta derulat, in calitate de beneficiar, in perioada 01.04.2013-01.11.2016 proiectul cu titlul "Centrul multifunctional educativ pentru tineret" Cod SMIS 40038 finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1: "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor -poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare.

Obiectivele specifice ale proiectului le-au reprezentat reabilitarea si modernizarea cladirii fostului "Cinematograf Republica" precum si dotarea/echiparea imobilului nou realizat cu mobilier adecvat spatiilor propuse si echipamente.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: Reabilitarea si modernizarea imobilului, astfel:

Parter - suprafata construita: 1.491 mp; suprafata utila 1.292 mp - format din: hol, spatiu expozitional, casierie, 2 garderobe, magazie, camera centrala termica, vestiar, grup sanitar artisti, grupuri sanitare barbati / femei, depozitare, grup sanitar persoane cu handicap, casa scarii, foaier, sas, bar, depozit bar, sala cinema/sala spectacole, scena, scena, 2 scari evacuare, 2 sasuri;

Etaj 1 - suprafata construita: 302 mp; suprafata utila: 285,1 mp hol, camera proiectii, cabina traduceri, camera lumini, birou, sala intalniri, birou, arhiva film digital, grup sanitar, birou, 2 casa scarii, 2 grupuri sanitare, 2 sas-uri, vestiar artisti, birou tehnic, sas;

Etaj 2 - suprafata construita:116 mp; suprafata utila 74,5 mp -format din: casa scarii, grup sanitar, sas, vestiar artisti, atelier mentenanta.

Dotarea si echiparea imobilului: mobilier adecvat spatiilor propuse; echipamente: stingatoare, grup electrogen, reclama luminoasa complet echipata, centrala telefonica, centrala detectie si semnalizare incendiu, centrala termica, aer conditionat, pompa radiatoare, pompa incalzire prin pardoseala, rooftop, grup de pompare antiincendiu, rezervor, sistem proiectie sala se cinema, sistem lumini sala cinema, sistem sunet sala de cinema, laptopuri, video proiectore, ecrane proiectie, TV plasme.

Capacitatea structurii reabilitate atinge o valoare de 700 de locuri. Conform contractului de finan?are, in cadrul imobilului reabilitat se vor organiza serbari scolare, spectacole de teatru, proiectii de film, cinema , dans, prezentari de moda, conferinte, dezbateri pe teme comunitare, activita?i de consultare publica, conferin?e de presa.

In cele 2 spatii expozitionale situate la parter se vor expune lucrari de pictura, grafica, sculptura, se vor amenaja sali de atelier sau laborator, fiecare cu capacitate de cca 20 persoane.

Cursurile care se au in vedere a fi organizate in cadrul centrului au caracter extrascolar: pictura, modelaj, foto-video, dans, actorie, muzica, origami, ikebana, istorie, arta teatrala, proiectie film etc. In cadrul centrului se pot organiza in principal in weekenduri, dar si cu ocazia diferitelor sarbatori sau evenimente, spectacole, proiectii de film, parade de moda, etc,. .